Home / Sąvokos / P / Parapinės mokyklos

Parapinės mokyklos

Parapinės mokyklos. Pradžios mokyklos, veikusios prie parapijų bažnyčių ar jų globojamos. Pradėtos kurti viduramžiais. Dažniausiai buvo įkuriamos specialia fundacija. Pirmosios parapinės Lietuvos mokyklos: 1409 m. Vytauto funduota Trakuose, 1473 m. įsteigta Kaune. XVI–XVIII a. parapinėse mokyklose buvo mokoma tikybos, giedoti, skaityti, kai kur rašyti, skaičiuoti. XVIII a. II pusėje po Edukacinės komisijos reformų mokyklos pradėtos pasaulietinti. XVIII a. pabaigoje žemaičių vyskupijoje buvo 90, Vilniaus vyskupijoje – 178 parapinių mokyklų. Po 1831 m. sukilimo caro valdžia jas uždarinėjo, steigdama naujas valdiškas pradžios mokyklas.