Home / Sąvokos / P / Paryžiaus taikos konferencija

Paryžiaus taikos konferencija

Paryžiaus taikos konferencija. Antantės valstybių ir jų sąjungininkių suvažiavimas, vykęs 1919 01 18–1920 01 21 dalyvavo 27 šalys, tarp jų nebuvo Pirmajame pasauliniame kare nugalėtų valstybių ir Sovietų Rusijos. Konferencijos tikslas – pasirašyti Pirmajame pasauliniame kare nugalėjusių valstybių taikos sutartis su pralaimėjusiomis valstybėmis. Parengė Versalio taikos su Vokietija, Sen žermeno taikos su Austrija, Neji taikos su Bulgarija, Trianono taikos su Vengrija, Sevro taikos su Turkija sutartis. Konferencijoje įkurta Tautų Sąjunga.