Home / Sąvokos / P / Pasaulėžiūra

Pasaulėžiūra

Pasaulėžiūra. Pažiūrų į pasaulį ir žmogaus vietą jame visuma. Jos turinys dvejopas: pažintinis ir ideologinis (arba vertinamasis). Kadangi pažinimo procesas yra begalinis, tai ir pasaulėžiūra negali būti išbaigta. Kinta ir jos socialinis turinys.