Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.
Home / Sąvokos / P / Pasaulio medis

Pasaulio medis

Pasaulio medis. Mitinis vaizdinys, visatos struktūros ašis, jungianti atskiras jos dalis. žinomas įvairių tautų ir epochų mitologijose, vaizduojamas sakytinio ir vaizduojamojo meno paminkluose. Vertikaliai pasaulio medis struktūrizuojamas į šaknis, kamieną ir šakas, atitinkančias požeminį ir žmogaus gyvenamąjį pasaulius bei dangų. Horizontaliai pasaulio medis modeliuojamas į keturias dalis, reiškiančias metų dalis ir pasaulio šalis.