Home / Sąvokos / P / Pasaulio modelis

Pasaulio modelis

Pasaulio modelis. Susistemintos gamtamokslinės žinios siekiant paaiškinti gamtos reiškinių tarpusavio sąryšį ir priežastis. Pasaulio modeliai civilizacijos priešaušryje buvo kuriami vadovaujantis mitine mąstysena, vėliau jie išsirutuliojo iki kosmologinių schemų. Mūsų laikus pasaulio modeliai pasiekia kaip tradicinių dailės kūrinių archetipai.