Home / Sąvokos / P / Patricijai

Patricijai

Patricijai (turintys tėvus). Senovės romėnai, karalių ir ankstyvosios respublikos laikais turėję visas pilietines ir politines teises. VI a. pr. Kr. patricijai tampa viešpataujančiu Romos respublikos sluoksniu. III a. pr. Kr. pradžioje įtakingoji patricijų ir plebėjų dalis susiliejo ir sudarė uždarą privilegijuotą grupę – nobilitetą.