Home / Sąvokos / P / Pavasarininkai

Pavasarininkai

Pavasarininkai, Lietuvių katalikų jaunimo federacija „Pavasaris“. 1912–1940 m. veikusi krikščionių demokratų remiama jaunimo organizacija. Kūrė labdaros, švietimo įstaigas, rengė sporto varžybas, dainų šventes. įkūrė M. Valančiaus liaudies universitetą Kaune. Leido žurnalus „Pavasaris“, „Jaunimo vadas“, „Vyrų žygiai“, „Liepsnos“.