Home / Sąvokos / P / Paveldima žemėvalda

Paveldima žemėvalda

Paveldima žemėvalda. LDK jau XIII–XIV a. kunigaikščių ir bajorų žemė ir kitas turtas pagal paprotį buvo paveldimi, nors visos žemės savininku ir laikytas didysis kunigaikštis. šis tik sekdavo, kad žemę paveldėtų galintys eiti karo tarnybą vyrai. Tad paveldėjimui reikėjo gauti didžiojo kunigaikščio sutikimą. Bajorų šeimai išmirus, jų žemę perimdavo didysis kunigaikštis. Likus moteriškos giminės paveldėtojoms, didysis kunigaikštis pasirūpindavo jas išleisti už galinčio eiti karo tarnybą asmens, kuris ją eidavo už gautą žemę, paverstą tarnybiniu dvaru. XIV a. tokie dvarai virto paveldimu kunigaikščių ir bajorų turtu. Paprotinė bajorų paveldėjimo teisė pirmą kartą rašytiniu teisės aktu pripažinta 1387 m.