Home / Sąvokos / P / Pavietas

Pavietas

Pavietas (apskritis). XVI a. II pusės – XVIII a. LDK teritorinis administracinis vienetas. LDK apskritys ėmė kurtis naikinant dalines ir sritines kunigaikštystes, sudarant vaivadijas, stiprėjant bajorų galiai. Pavietai buvo sudaromi pagal Lenkijos teritorinio administracinio suskirstymo pavyzdį. Pagal analogišką Lenkijos teritorinio administracinio vieneto pavadinimą „powiat“ LDK apskritys pavadintos pavietais. Pirmąsyk šis terminas paminėtas 1388 m. Vytauto privilegijoje Bresto žydams. Per 1564–1566 m. LDK teritorines, administracines, bajorų teismų ir politines reformas vaivadijos suskirstytos į apskritis (pavietus). Kai kurios jų prilygo senajam valsčiui, kitos apėmė kelis valsčius. Pavietai, tapę bendros bajorų ir didikų mobilizacijos vieta, sudarė LDK pašauktinės kariuomenės organizacinį pagrindą. Karo reikalų tvarkytojais pavietuose buvo skiriami vėliavininkai ir maršalai, pavaldūs didžiųjų karinių apskričių – vaivadijų – kariuomenės vadams – vaivadoms.