Home / Sąvokos / P / Perejeslavo sutartis

Perejeslavo sutartis

Perejeslavo sutartis (rada). 1654 01 18 Perejeslave įvykęs sukilusių kazokų ir ukrainiečių suvažiavimas, nutaręs sujungti Ukrainą su Rusija. Sušauktas Zaporožės kazokų etmono B. Chmelnickio. Nutarta Ukrainos valdovu pripažinti Rusijos carą Aleksejų Michailovičių, prisiekti jam ištikimybę. Ukrainos susijungimas su Rusija teisiškai buvo įformintas 1654 03 21 ir 1654 03 27 caro aktais, suteikusiais Ukrainai politinę autonomiją.