Home / Sąvokos / P / Piktograma

Piktograma

Piktograma (pieštas + užrašytas). Primityvaus rašto ženklas, schematizuotas piešinys.