Home / Sąvokos / P / Pilėnai

Pilėnai

Pilėnai. Pilėnų pilies vieta nenustatyta. Ji tapatinama su Punios piliakalnio pilimi, tačiau labiau tikėtina, kad ji buvo prie Nemuno žemupio. šaltiniuose minimas garsusis Pilėnų gynimas prasidėjo 1336 02 24. Kryžiuočiai ir jų talkininkai, vadovaujami Ordino didžiojo magistro Dytricho fon Altenburgo, apsupo Pilėnus. Pasak kryžiuočių kronikų, pilyje buvo 4000 žmonių (deja, tai mažai tikėtina), vadovaujamų Margirio. Kilus gaisrui ir dėl priešo persvaros nebegalėdami atsiginti, gynėjai, pasak vokiečių kronikininkų, nusižudė.