Home / Sąvokos / P / Pilies teismas

Pilies teismas

Pilies teismas. LDK 1566–1791 m. teismo organas, kuriam vadovavo didžiojo kunigaikščio paskirtas apskrities seniūnas (o toje apskrityje, kur buvo vaivadijos centras, – vaivada). Jis kuris skyrė ir likusius teismo narius: savo vietininką, pilies teisėją ir sekretorių. šio teismo nariais galėjo būti tik vietos bajorai, mokėję kanceliarijoje vartojamą kalbą ir išmanę teisės dalykus. Teismas kolegialiai nagrinėjo baudžiamąsias apskrities bajorų bylas. Dėl jo sprendimų buvo galima apeliuoti kunigaikščiui ir Ponų tarybai, o nuo 1581 m. – ir Vyriausiajam tribunolui.