Home / Sąvokos / P / Pirmalaikis

Pirmalaikis

Pirmalaikis. Mitinis šventasis laikas, kada buvo kuriamas pasaulis. šventųjų apeigų metu, per svarbiausias metines kalendorines šventes tarsi grįžtama į pirmalaikį.