Home / Sąvokos / P / Pirmasis Lietuvos Statutas

Pirmasis Lietuvos Statutas

I Lietuvos Statutas (1529). LDK teisynas, kurio rengimui vadovavo kancleris Albertas Goštautas. Susidėjo iš 13 skyrių (240 straipsnių) ir apėmė valstybinės, baudžiamosios, civilinės ir kitų teisės šakų normas. Teisiškai įformino LDK valstybinę ir visuomeninę santvarką, privilegijuotą feodalų padėtį ir valstiečių išnaudojimą.