Home / Sąvokos / P / Pirmasis pasaulinis karas

Pirmasis pasaulinis karas

I pasaulinis karas. 1914–18 m. karas tarp dviejų koalicijų – Trilypės sąjungos (Vokietija ir Austrija–Vengrija, sąjungininkės Turkija, Bulgarija) ir Antantės (Didžioji Britanija, Prancūzija, Rusija, sąjungininkės Serbija, Japonija, Italija, Rumunija, JAV). Iš viso į karą įsitraukė 34 pasaulio valstybės. Karo pretekstu tapo Austrijos–Vengrijos sosto įpėdinio Franco Ferdinando nužudymas. 1914 07 15 Austrija–Vengrija paskelbė karą Serbijai, 07 19 – Vokietija – Rusijai, 07 21 – Prancūzijai, 07 22 – Didžioji Britanija – Vokietijai. 1914 m. Vokietija užėmė Liuksemburgą ir Belgiją. 1914 08–09 Rusijos kariuomenė sutriuškino Austrijos–Vengrijos pulkus Galicijoje, 1914 m. pabaigoje–1915 m. pradžioje – turkų kariuomenę Užkaukazėje. 1915 m. rusų kariuomenė buvo priversta pasitraukti iš Galicijos, Lenkijos, dalies Pabaltijo. 1916 m., po nesėkmingo vokiečių kariuomenės bandymo prasimušti pro sąjungininkų pajėgas Verdene (Prancūzija), strateginė karo iniciatyva atiteko Antantei. 1916 05–06 sunkių pralaimėjimų patyrė Austrija–Vengrija. Sudariusi separatinę Bresto taiką su Rusija 1918 03 03, Vokietija sutelkė jėgas Vakarų fronte, tačiau buvo sutriuškinta Antantės valstybių. 1918 09 29 kapituliavo Bulgarija, 10 30 – Turkija, 11 03 – Austrija–Vengrija, 11 11 – Vokietija. I pasaulinio karo metu žuvo daugiau kaip 10 mln. žmonių.