Home / Sąvokos / P / Pirmasis Respublikos padalijimas

Pirmasis Respublikos padalijimas

I Respublikos padalijimas. I padalijimą įtvirtino 1772 08 05 Austrijos, Prūsijos ir Rusijos pasirašyta I Peterburgo konvencija. Iš LDK valdų Rusijai atiteko šiaurinės Rytų Baltarusijos žemės, iš LDK ir Lenkijos bendrų valdų – Latgala. Prūsija ir Austrija prisijungė Lenkijos valdas: Prūsija – lenkų šiaurines žemes, Austrija – vakarinę Ukrainos dalį su Lvovo miestu ir Lenkijos pietines žemes. Pirmasis padalijimas sužlugdė Rusijos pastangas vienai kontroliuoti Respubliką ir nepaprastai sustiprino Prūsiją, kurios dvi viena nuo kitos atskirtos dalys (Brandenburgas ir Rytų Prūsija) buvo sujungtos. Atkirtusi Lenkiją nuo jūros, Prūsija ėmė kontroliuoti beveik visą Lenkijos prekybą su Vakarų Europa.