Home / Sąvokos / P / Pirmoji Rusijos revoliucija (1905)

Pirmoji Rusijos revoliucija (1905)

1905 m. revoliucija. Pirmoji Rusijos revoliucija. Po darbininkų demonstracijos sušaudymo 1905 01 09 Rusijoje prasidėjo masiniai darbininkų streikai, valstiečių sukilimai, neramumai armijoje ir laivyne (sukilimas šarvuotyje „Potiomkinas“, Vladivostoko sukilimas). Liberalūs visuomenės sluoksniai reikalavo reformų. Atsirado darbininkų ir inteligentų profsąjungos, daugėjo kairiųjų partijų, kūrėsi liberalios, konservatyvios ir kraštutinės dešiniosios partijos bei organizacijos. Imperatorius Nikolajus II buvo priverstas paskelbti 1906 11 17 manifestą, kuriame žadėjo politines laisves. Sušaukta Valstybės Dūma – įstatymų leidžiamasis organas. Sukurta Ministrų Taryba. Nuslopinti ginkluoti sukilimai Maskvoje, Rostove prie Dono, Novorosijske, Jekaterinoslave ir kituose miestuose. 1906 m. į revoliuciją aktyviau įsitraukė valstiečiai, įvyko keletas armijos ir laivyno sukilimų. 1907 m. vyriausybei pavyko suvaldyti situaciją. Revoliucijos pabaigą reiškė II Valstybės Dūmos paleidimas. Po revoliucijos Rusijos vyriausybė pradėjo reformas, parlamentinės sistemos kūrimą.