Home / Sąvokos / P / Polaneco universalas

Polaneco universalas

Polaneco universalas. Svarbiausias 1794 m. sukilimo vadovybės aktas, skirtas valstiečių klausimui. Pasirašytas 1794 m. gegužės mėn. 7 d. Polanece (Lenkija, Tarnobžego vaivadija). Autoriai – Tadas Kosciuška ir Hugas Kolontajus. Universalas suteikė baudžiauninkams asmens laisvę: leido išeiti iš dvaro, atsiskaičius su dvarininku ir sumokėjus mokesčius. 33–50 procentų sumažino lažą. Valstiečių ginčus su dvarininkais sprendė specialūs sukilimo valdžios pareigūnai ir apskričių Tvarkomosios komisijos. Poloneco universalas buvo vykdomas visoje sukilėlių kontroliuojamoje LDK teritorijoje. Numalšinus sukilimą, Poloneco universalas panaikintas.