Home / Sąvokos / P / Poloneco universalas

Poloneco universalas

Poloneco universalas. Svarbiausias 1794 m. sukilimo aktas, skirtas valstiečių klausimui. Pasirašytas 1794 05 07 Polonece (Lenkija). Autoriai Tadas Kosciuška ir Hugas Kolontajus. Universalas suteikė baudžiauninkams asmens laisvę, 33–50% sumažino lažą. Valstiečių ginčus su dvarininkais sprendė specialūs sukilimo valdžios pareigūnai ir apskričių Tvarkomosios komisijos. Universalas buvo vykdomas visoje sukilėlių kontroliuojamoje LDK teritorijoje. Numalšinus sukilimą, panaikintas.