Home / Sąvokos / P / Polonizacija

Polonizacija

Polonizacija, lenkinimas. Lietuvos polonizacija prasidėjo XIV a. pradžioje ir tęsėsi iki XIX amžiaus. Palankios sąlygos polonizacijai susidarė po 1387 m. Lietuvos krikšto. Lenkai Lietuvoje ėmė tapti klebonais ir vyskupais, lietuviai vyko mokytis į Krokuvą. ėmė vienodėti Lietuvos ir Lenkijos bajorija. Horodlės unijos metu Lietuvos bajorai gavo Lenkijos bajorų herbus ir tuo simboliškai buvo priimtos į lenkų bajorų šeimas. Lietuvos bajorų teisės sutvarkytos pagal Lenkijos pavyzdį. XVI a. viduryje Lietuvos administracinė santvarka sutvarkyta pagal Lenkijos pavyzdį: įsteigtos vaivadijos, pavietai. XVII a. pabaigoje lenkų kalba pasidarė LDK valstybine kalba. XVIII a. dauguma Lietuvos bajorų jau buvo sulenkėję. Respublikos padalijimai dar labiau suartino Lietuvos ir Lenkijos bajorus. 1831, 1863 m. sukilimuose jie bendrai veikė prieš Rusijos valdžią. Dauguma XIX a. bajorų jautėsi esą lietuvių kilmės, bet lenkų tautybės.