Home / Sąvokos / P / Populiacija

Populiacija

Populiacija (gyventojai). Vienos biologinės rūšies individų, gyvenančių tam tikrame areale, visuma, genetiškai skirtinga nuo kitų individų grupių.