Home / Sąvokos / P / Pozityvizmas

Pozityvizmas

Pozityvizmas. Filosofijos kryptis. Teigia, kad pozityvias, tikras žinias gauname tik iš specialiųjų mokslų, o filosofija yra nereikalinga. Atsirado XIX a. 4 dešimtmetyje. Pradininku laikomas O. Kontas. Lietuvoje pradėjo reikštis XIX a. pab.–XX a. pr. žymiausi propaguotojai buvo Jonas šliūpas, Vincas Kudirka, Stasys Matulaitis ir kiti. Pozityvizmo atmainos – empriokriticizmas, neopozityvizmas.