Home / Sąvokos / P / Priešistorė

Priešistorė

Priešistorė (proistorė). Senesnioji žmonijos raidos dalis, apimanti laikotarpį maždaug nuo 2 milijonų metų iki atsirandant raštui, fiksuojančiam istorinius įvykius. Tyrinėjimai šioje srityje atliekami daugiausia archeologiniais metodais; dažnai jie nukreipti į valstybių, tautų, kultūrų kilmės nagrinėjimą. Lietuvoje priešistore laikomas laikotarpis iki valstybės susikūrimo. šį terminą nacionalinėje istoriografijoje įtvirtino J. Puzinas.