Home / Sąvokos / P / Priešistorės periodizacija

Priešistorės periodizacija

Lietuvos priešistorės periodizacija. Skirstymas į tris laikotarpius: akmens amžius, bronzos arba žalvario amžius, geležies amžius. Visa priešistorė apima laikotarpį nuo 11000–10000 m. pr. Kr. iki XIII a. po Kr. Akmens amžius apima laikotarpį nuo 11000 iki 2000 m. pr. Kr. vidurio ir skirstomas į senąjį (11000–8000 m. pr. Kr.), vidurinįjį (9000–8000 riba – 5000 m. pr. Kr.), vėlyvąjį arba naująjį (5000–4000 riba – 1700/1600 m. pr. Kr.). Bronzos arba žalvario amžius apima laikotarpį tarp 1700/1600 ir 550 m. pr. Kr. ir skirstomas į senąjį (1700/1600–1100 m. pr. Kr.), naująjį (1100–550 m. pr. Kr.). Geležies amžius Lietuvoje datuojamas 550 m. pr. Kr.–XIII a. ir periodizuojamas taip: ankstyvasis geležies amžius (550 m. pr. Kr.–1 m. po Kr.), senasis (romėniškasis) geležies amžius (1–450 m.), vidurinysis geležies amžius – tautų kraustymosi laikotarpis (450–900 m.), vėlyvasis geležies amžius (900–XIII a.).