Home / Sąvokos / P / Protėvių kultas

Protėvių kultas

Protėvių kultas, manizmas (vėlės). Mirusių protėvių religinis garbinimas, pagrįstas tikėjimu, jog jie gali daryti poveikį gyviesiems. Kulto objektu tapdavo aukščiausią visuomeninę padėtį turėję protėviai – vadai, didvyriai, žyniai. šio kulto reliktai – daugelio tautų papročiuose išlikusi ypatinga pagarba giminės senoliams.