Home / Sąvokos / P / Prūsija

Prūsija

Prūsija. Baltų genčių gyventa teritorija pietrytiniame Baltijos jūros pakraštyje. Vakaruose siekė Vyslos žemupį, rytuose Deimenos ir Mozūrijos ežeryno liniją, pietuose – Narevo intakų aukštupius. Prūsiją sudarė keletas žemių – Barta, Galinda, Kulmas, Liubavas, Notanga, Pagudė, Pamedė, Sasna, Semba, Varmė. Deja, IX a., o ypač XII–XIII a. prasidėjus agresijai, jie taip ir nesusijungė į vieną valstybę. Užkariautose žemėse XIII a. susikūrė vokiška teokratinė kryžiuočių valstybė. Per kovas daugybė prūsų žuvo, daug bėgo į Mozūriją ir ypač į Lietuvą. Dalis šiaurinių prūsų – bartų, notangų, sembų – sulietuvėjo.