Home / Sąvokos / P / Putvės pilis

Putvės pilis

Putvės pilis. Viena iš svarbesnių XIV a. pradžios lietuvių pilių Karšuvos žemėje. Manoma, kad ji buvo Indijos (Grublių) piliakalnyje (į šiaurę nuo Putvės kaimo, šilalės rajone). 1307–1328 m. pilį puldinėjo kryžiuočiai. Vėliau šaltiniuose pilis nebeminima.