Home / Sąvokos / R / Radomo konfederacija

Radomo konfederacija

Radomo konfederacija. Respublikos didikų ir bajorų ginkluota politinė sąjunga kovai su mėginimais sustiprinti karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio valdžią. Konfederaciją rėmė Rusija. Konfederatai – karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio ir jį remiančių didikų čartoriskių priešininkai (vadovas – Karolis Stanislovas Radvila) – pradėjo burtis 1767 06 Radome (Lenkija). Jie tikėjosi pašalinti iš valdžios karalių ir čartoriskius, nutraukti jų 1764 m. pradėtas valstybės reformas. 1767 07 pabaigoje Lenkijos konfederatų vadovybė persikėlė į Varšuvą. 1767 10 prie jų prisijungė LDK konfederatai ir pats karalius. Konfederacinis seimas (pradėjo darbą 1767 10 05 Rusijos kariuomenės apgultoje Varšuvoje), įbaugintas teroro, 1768 02 24 priėmė vadinamąją Varšuvos sutartį. Disidentams (Respublikos bajorams nekatalikams) suteiktos politinės teisės, o Jekaterina II pripažinta Respublikos politinės santvarkos garante. Dėl Radomo konfederacijos Respublika tapo teisiškai priklausoma nuo Rusijos. Radomo konfederacijos veikėjai, Varšuvos sutarties priešininkai, 1768 m. suorganizavo Baro konfederaciją.