Home / Sąvokos / R / Radvilos

Radvilos

Radvilos, LDK didikų giminė (nuo 1547m. kunigaikščiai). XVI–XVIII amžiuje 22 Radvilos giminės atstovai buvo kancleriais, maršalkomis, etmonais ir iždininkais, 37 vaivadomis, 2 vyskupais, 1 kardinolu. šiai giminei priklauso ir Lietuvos didžioji kunigaikštienė ir Lenkijos karalienė Barbora Radvilaitė. Visoje LDK turėjo didelių valdų su pilimis ir miestais. Turėjo ir savo privačią kariuomenę (iki 6000 karių). žymiausios Radvilų rezidencijos nuo XVI a. pab. buvo Vilnius, Biržai, Kėdainiai, Nesvyžius. XVI–XVII a. I pusėje Radvilos kovojo dėl LDK valstybinio savarankiškumo, atstovavo didžiajam kunigaikščiui, kai jo nebūdavo LDK. Stengėsi prie LDK prijungti Livoniją. Nuo XVI a. vidurio dalis Radvilų buvo protestantai, reformacijos LDK rėmėjai ir skleidėjai. XVII a. pr. susigiminiavo su Vokietijos Hohencolernų dinastija, turėjo įtakos Prūsijos valdovų politikai. XVII a. II pusėje LDK Radvilas įtakingumu nustelbė Pacai. Svarbiausios Radvilų šakos yra Goniondzo, Nesvyžiaus-Olykos (katalikai, šaka baigėsi 1813), Biržų-Dubingių (protestantai, šaka baigėsi 1669). Giminės pradininkais, manoma, buvo bajoras Sirputis (XIV a. 4 ketvirtis) ir jo sūnus didikas Kristinas Astikas.