Home / Sąvokos / R / Raudonieji

Raudonieji

Raudonieji. Demokratiška 1863 m. sukilimo politinė grupuotė. Susiformavo 1861 m. Lietuvoje, organizavo Judėjimo komitetą, nuo 1863 07 Lietuvos provincijų vykdomąjį skyrių. Išsiskyrė kairysis ir dešinysis sparnas. Kairieji raudonieji pasisakė už baudžiavos panaikinimą, žemės suteikimą valstiečiams, pripažino galimybę Lietuvai, Baltarusijai ir Ukrainai atsiskirti nuo Lenkijos. Dešinieji raudonieji buvo artimi baltiesiems. Aktyviausi veikėjai – Konstantinas Kalinauskas, Zigmantas Sierakauskas, Liudvikas Zveždovskis.