Home / Sąvokos / R / Realizmas

Realizmas

Realizmas. Meno kryptis. Susiformavo XIX a. I pusėje Anglijoje ir Prancūzijoje, vėliau paplito kitose šalyse. Siekė objektyviai vaizduoti tikrovę, esmines daiktų, reiškinių savybes. Labiausiai reiškėsi literatūroje. Būdingi prozos žanrai, vaizduojama kasdienybė, praktinė veikla, socialiniai konfliktai, šeimos buitis. Realizmo pradininkai lietuvių literatūroje – Antanas Kriščiukaitis-Aišbė, žemaitė, Lazdynų Pelėda, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Jonas Biliūnas. Realizmo kryptis vyravo XX a. I pusės lietuvių literatūroje. Realistinei dailei būdingas kasdienio gyvenimo vaizdavimas, kūriniai tikroviški, tikslūs. Labiausiai paplitę buitinis ir peizažo žanrai. Realizmo bruožai būdingi Jono Rustemo, Kanuto Rusecko, Antano žmuidzinavičiaus, Petro Rimšos ir kitų dailininkų, skulptorių darbams.