Home / Sąvokos / R / Reformacija

Reformacija

Reformacija. XVI–XVII a. daugelyje Europos šalių vykęs visuomeninis judėjimas, siekęs reformuoti katalikų bažnyčią. Reformatai kritikavo popiežiaus valdžią, siekė pajungti bažnyčią pasaulietinei valdžiai. LDK buvo trys pagrindinės reformatų srovės: liuteronizmas (evangelikai liuteronai), kalvinizmas (evangelikai reformatai) ir arijonizmas (arijonai, antitrinitoriai, anabaptistai, socinistai). LDK pirmasis liuteronizmo sąjūdis kilo XVI a. 3–4 dešimtmetyje. Nuo XVI a. 6 dešimtmečio LDK plito kalvinizmas, ilgainiui tapęs stipriausia reformacijos srove. XVI a. 6–7 dešimtmetyje sustiprėjo katalikų bažnyčios ir jėzuitų organizuota bei valdžios remta kontrreformacija. Dėl šios ir kitų priežasčių XVII a. pradžioje reformacija ėmė silpnėti.