Home / Sąvokos / R / Religinis kultas

Religinis kultas

Religinis kultas (garbinimas). Viena iš pagrindinių religijos dalių, jos praktinis aspektas; sakralinės praktikos, veiksmų, sudarančių išorinę tikybos turinio išraišką, visuma. Religijos istorijoje skiriami tokie kulto raidos etapai: ritai, apeigos ir pamaldos. Kultą sudaro liturginiai veiksmai, atliekami su kulto reikmenimis specialios paskirties vietose (alkose) arba pastatuose (bažnyčiose). Kultas tenkina žmonių emocinius, estetinius, bendrumo poreikius. Kultas taip pat atlieka auklėjamąją funkciją, todėl apima visus svarbiausius žmogaus gyvenimo įvykius – gimimą, brandą, santuoką, mirtį.