Home / Sąvokos / R / Rimberto kronika

Rimberto kronika

Rimberto kronika. „šv. Anscharijaus (šv. Ansgaro, šv. Anscharo) gyvenimas“. IX a. pabaigoje užrašė arkivyskupas Rimbertas (Rimbertus). Aprašomi VIII–IX a. įvykiai, tačiau didžiausioji dalis skirta IX a. Dėstoma Danijos, švedijos ir viso Skandinavijos istorija. šioje kronikoje detaliai aprašomas danų ir švedų žygis į Apuolę 853 m. Pirmą kartą rašytiniame šaltinyje paminėtas lietuviškas vietovardis.