Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.
Home / Sąvokos / R / Rūdavos mūšis

Rūdavos mūšis

Rūdavos mūšis (Rūdava, 18 km į šiaurę nuo dabartinio Kaliningrado). 1370 02 18 mūšis tarp LDK ir Kryžiuočių ordino. Algirdo ir Kęstučio vedama LDK kariuomenė 1370 02 17 užėmė Rūdavos pilį, o kitą dieną susikovė su priartėjusiais kryžiuočiais. Didžiojo magistro Vinricho fon Kniprodės vedama kariuomenė nugalėjo lietuvius. Pasak kronikininkų, lietuvių žuvo nuo 1 iki 3,5 tūkst., o kryžiuočių – apie 176–300. Tarp jų buvo 26 riteriai, 2 komtūrai ir didysis Ordino maršalas H. fon šindekopfas. Manoma, kad lietuvių nuostoliai perdėti: Kęstutis tais pat metais vėl žygiavo į Prūsiją. Kai kurie istorikai, motyvuodami tuo, kad kryžiuočių kronikos nutylėjo mūšio eigą ir kad jame žuvo žymūs Ordino vadai, teigia, kad mūšį laimėjo LDK kariuomenė.