Home / Sąvokos / R / Rusia

Rusia

Rusia. Rytų slavų gyvenamos žemės vardas, pradėtas vartoti nuo X a. II pusės. X–XIII a. „Rusia“ tapo geografine politine sąvoka, taikyta Kijevo Rusios valstybei su jos svarbiausiais centrais – Kijevu, černigovu, Perejeslavliu. XI–XII a. Rusios terminas imtas naudoti ir visoms slavų giminėms, priėmusioms Rytų apeigų krikščionybę, vadinti. XIII a., žlugus Kijevo Rusios valstybei, geografiškai-politiškai susidarė kelios Rusios: Haličo-Volynės, Rostovo-Suzdalės-Vladimiro, Didžiojo Novgorodo ir kt. Sritys, buvusios į šiaurę nuo Karpatų ir įėjusios į Haličo-Volynės sudėtį, gavo Raudonosios Rusios vardą. XIII a. Naugarduko, Gardino ir Balstogės sritys vadintos Juodąja Rusia, kuri į LDK sudėtį įjungta dar XIII a. I pusėje. XIV a. Rusios vardą pasisavino Maskvos valstybė, XV–XVI a. ėmusi jungti rusų sritis. Nuo Petro I laikų XVIII a. oficialiai imtas vartoti Rusijos vardas.