Home / Sąvokos / R / Rusifikacija

Rusifikacija

Rusifikacija, rusinimas. Prievartinis rusų kalbos, kultūros diegimas nerusų tautoms, vykdytas Rusijos imperijoje. Ypač sustiprėjo XIX a. II pusėje. Rusinimas vyko per mokyklas, kariuomenę, administraciją.