Home / Sąvokos / R / Rusija

Rusija

Rusija. Valstybė Rytų Europoje ir šiaurės Azijoje. Sostinė Maskva. Iki XVII a. pabaigos vartotas Rusios pavadinimas. IX–X a. slavų genčių gyvenamoje europinėje dabartinės Rusijos dalyje susikūrė Kijevo Rusios valstybė, 988–89 m. priėmusi krikščionybę. XI–XIII a. Kijevo Rusia subyrėjo į atskiras rusų kunigaikštystes (Vladimro–Suzdalės, Haličo–Volynės, Minsko, Polocko, Smolensko, Novgorodo, Pskovo). XIII a. iškilo Maskvos kunigaikštystė, kuri XIV a. pasisavino Rusios vardą ir ėmė jungti rusų sritis. Maskvos kunigaikštis imtas vadinti didžiuoju kunigaikščiu. XVI–XIX a. prijungus šiaurės, Pavolgio, Uralo, Sibiro, Tolimųjų Rytų žemes, susidarė daugiatautė valstybė – Rusijos imperija. Rusijos imperijos pavadinimas oficialiai imtas vartoti nuo Petro I laikų. XVIII a. karuose su švedija Rusija prisijungė Estiją, dalį Latvijos bei Karelijos ir pasiekė Baltijos jūrą. Petras I perkėlė Rusijos sostinę iš Maskvos į Peterburgą. Per tris Respublikos padalijimus Rusijai atiteko lietuvių, baltarusių, ukrainiečių, dalis lenkų žemių. Po 1917 m. spalio revoliucijos sukurta Rusijos sovietų federacinė socialistinė respublika. 1992 RSFSR, Ukrainos SSSR, Baltarusijos SSSR ir Užkaukazės federacija sudarė SSRS. 1990 06 12 Rusija paskelbta nepriklausoma valstybe. 1991 12 sukurta Nepriklausomų valstybių sandrauga (NVS), į kurią įstojo Rusija.