Home / Sąvokos / S / Sakralinis laikas

Sakralinis laikas

Sakralinis (šventas) laikas ir erdvė. žmogaus religiškumo matmenys. Per religinius ritualus žmogus pakartoja amžinybės elementus: svarbiausių švenčių, paprastai atitinkančių virsmus gamtoje, apeigos atkartoja pasaulio sukūrimo aktus.