Home / Sąvokos / S / Sandomiro susitarimas

Sandomiro susitarimas

Sandomiro susitarimas. 1570 m. Respublikos kalvinistai, liuteronai ir čekų broliai sudarė Sandomiro susitarimą, skelbusį, kad kiekviena savarankiška protestantizmo srovė išpažins savąjį tikėjimą, bet toleruos ir kitų protestantų pažiūras, sutelks jėgas kovoti su katalikais bei arijonais. Sandomiro susitarimas neilgam suvienijo didžiąją dalį Respublikos protestantų. Kalvinistų ir liuteronų ginčai, teologinės diskusijos nenurimo.