Home / Sąvokos / S / Santara-šviesa

Santara-šviesa

„Santara-šviesa“. Liberalios pakraipos JAV lietuvių organizacija. įsteigta 1957 m. Susikūrė iš liberalios studentų organizacijos „šviesa “ (įsteigta 1946 m. Vokietijoje) ir liberalinės kultūros organizacijos „Santara“ (įsteigta 1954 m. JAV). Draugijos centras – JAV, čikagoje. Draugija beveik neturi įprastos organizacijoms vadovybės. Draugijos tikslas – išlaikyti lietuvišką kultūrą nelietuviškoje aplinkoje. Veikė įvairiais būdais – rinko parašus po politiniais pareiškimais, rengė parodas, organizavo „Gyvosios Lietuvybės“ mėnesius, regioninius sąskrydžius. Nuo 7 dešimtmečio aktyviai bendradarbiauja su Lietuva. Leidžia žurnalus „Metmenys“ (nuo 1959), „Akiračiai“ (nuo 1968). Rengia kasmetinius suvažiavimus. Turi A. Mackaus fondą, kurio veiklos sritis – knygų leidyba. žymūs „Santaros-šviesos“ veikėjai – V. Adamkus, V. Kavolis, R. Mieželis.