Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.
Home / Sąvokos / S / Savasis judėjimas

Savasis judėjimas

Savasis žvaigždžių judėjimas. Kampinis žvaigždės poslinkis dangaus sferoje per vienerius metus. Didžiausią savojo judėjimo greitį (10,25” per metus) turi Bernardo žvaigždė Gyvatnešio žvaigždyne. Dėl savojo judėjimo ilgainiui pakinta žvaigždynų konfigūracijos.