Home / Sąvokos / S / Segmentinės žvaigždės

Segmentinės žvaigždės

Segmentinės žvaigždės. Puošybos elementas lietuvių tautodailėje, skritulio viduje įpiešti lapeliai. Dažniausiai lapeliai dalija skritulį į 4, 6, 8 dalis. Savo kilme šis elementas sietinas su erdvės struktūrizavimu archajiškajame pasaulio modelyje.