Home / Sąvokos / S / Seimas

Seimas

Seimas. 1. LDK XV–XVI a. valstybinės valdžios organas, jo suvažiavimas. Seimas buvo šaukiamas didžiojo kunigaikščio. Jo veikloje dalyvavo Ponų tarybos nariai, valstybės pareigūnai – seniūnai, tijūnai, vėliavininkai, kunigaikščiai, ponai, bajorai. Rinkosi Vilniuje arba Breste. Rinko didįjį kunigaikštį, sprendė vidaus ir užsienio politikos klausimus, nustatinėjo mokesčius. XVI a. viduryje seimas tapo aukščiausiosios įstatymų leidžiamosios ir valstybinės valdžios organu, kurio veikloje dalyvavo didysis kunigaikštis, Ponų tarybos nariai ir pavietų seimeliuose išrinkti bajorų atstovai. Po 1569 m. Liublino unijos sudarytas bendras Lenkijos ir Lietuvos seimas. 2. Lietuvos Respublikos aukščiausias renkamas valstybinės valdžios organas. Leidžia įstatymus, kontroliuoja prezidentą, ministrų kabinetą.