Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.
Home / Sąvokos / S / Semantika

Semantika

Semantika (reikšminis). Mokslas, tiriantis kalbos vienetų reikšmes, tų reikšmių sisteminius ryšius ir kitimą.