Home / Sąvokos / S / Semba

Semba

Semba, Sambija. Istorinė prūsų žemė Sembos pusiasalyje. Pirmą kartą paminėta 1070 metais. Tankiausiai apgyvendinta iš visų prūsų genčių. 1252–1257 m. Sembą užkariavo Kryžiuočių ordinas. 2/3 Sembos sudarė Karaliaučiaus komtūriją, o 1/3 Sembos vyskupiją. Semba buvo viena iš baltų žemių, XIV–XV a. įėjusių į Kryžiuočių ordino valstybę. Nuo XVI a. iki 1618 m. viena iš trijų Prūsijos kunigaikštystės provincijų.