Home / Sąvokos / S / Sembai

Sembai

Sembai. Prūsų gentis, gyvenusi Semboje. Minimi nuo XI a. Sembai vertėsi žemdirbyste, prekyba gintaru. XIII a. žymus sembų centras buvo Tvankstė (Tvangstė) arti Priegliaus žiočių. Jos vietoje kryžiuočiai 1255 m. pastatydino Karaliaučiaus pilį. XIII a. metraštininkai sembus vadino gausiausia ir viena karingiausių prūsų genčių. 1252–1257 m. juos pavergė kryžiuočiai. Sembai dalyvavo 1260–1274 m. Didžiajame prūsų sukilime, 1525–1528 m. prūsų ir vakarinių lietuvių sukilime. XVII a. dauguma jau buvo nutautėję. Manoma, kad paskutinieji mokėję sembų kalbą išmirė XVIIIamžiuje.