Home / Sąvokos / S / Seniūnija

Seniūnija

Seniūnija. 1. LDK – didžiojo kunigaikščio žemės valda, duodama valdyti didikams ir bajorams – seniūnams. 2. Rusijos imperijoje – valstybinių valstiečių administracinis ir savivaldos vienetas, sudarytas iš keleto dešimčių kaimų. 3. Rusijos imperijoje – žemiausias teritorinis administracinis ir valstiečių savivaldos vienetas, valsčiaus dalis. 4. Valsčiaus dalis, sudaryta iš keleto kaimų, 1919–44 m. Lietuvos Respublikoje,.