Home / Sąvokos / S / Sfragistika

Sfragistika

Sfragistika (sigilografija). Pagalbinė istorijos mokslo disciplina, tirianti antspaudus. Padeda nustatyti istorinių dokumentų autentiškumą, datą, nagrinėja valstybinių institutų atsiradimą ir raidą. Susijusi su diplomatika, epigrafika, heraldika, numizmatika. Yra tirti XIII–XX a. LDK ir Lietuvos antspaudai.